banner

NEMOA TIL FORENINGER OG ORGANISATIONER

Vi kan for din forening sikre effektiv og fleksibel medlemshåndtering. Samtidigt med vi kan optimere din administration, indenfor faktura, refusioner til frivillig og sikre alle dine indkommende leverandørfaktura, kommer online og let kan håndteres. Nemoa er opdelt i et nemt og overskueligt modulsystem som vil optimere og effektivisere dagligdagens administration for organisationer og foreninger i alle størrelser. Til foreninger og organisationer tilbyder Nemoa system enkle løsninger indenfor følgende områder:

Medlemmer

Medlemsmodulet er lavet som et abonnementsmodul. Det betyder at man kan oprette ligeså mange forskellige abonnementer man har behov for på de forskellige niveauer i foreningen. Når man opretter et abonnement, så defineres pris, løbetid mv. Derved håndterer systemet automatisk, når et medlemskab eksempelvis skal fornyes. Derved kan modulet også bruges til at håndtere andet end medlemsskaber, f.eks. abonnementer på blade, aviser mv.

Via modulet vælger man den kontakt man gerne vil ”pålægge” et abonnement og herefter oprettes der automatisk opkrævning via fakturamodulet. Det betyder, at alle de funktioner fakturamodulet under økonomi tilbyder, også er tilgængelige for medlemsopkrævninger.

Rundringning

Dette modul bruges på baggrund af givende udvalg fra kontakter og aktiviteter, når man f.eks. skal lave opfølgning på grupper, medlemmer, hverve til aktiviteter, ringe rundt til deltagere mv. Nemoa holder let styr på om der er opnået kontakt, hvorvidt der skal ringes tilbage, sendes brev, indmeldes el. lign. Endvidere kan man skrive notater på samtaler som andre kan se, hvis de senere skal følge op på kontakten.

Aktiviteter

Aktivitetsmodulet dækker over det man vil kalde events, kurser, møder, ture mv. Vi har lavet et modul der har en lang række funktioner og som kan bruges til at håndtere disse, som vi samlet kalder for aktiviteter.

I modulet opretter man aktiviteter, angiver informationer såsom periode for afholdelse, placering, pris, samt hvorvidt det skal fremgå på hjemmeside mm. Når aktiviteten er oprettet er det muligt at tilmelde folk i Nemoa og det er samtidigt også muligt for folk at tilmelde sig via hjemmesiden. Når folk tilmeldes modtager de automatisk en sms eller mail om deres tilmelding afhængigt af den opsætning man har lavet på aktiviteten. Endvidere kan man vælge at skulle godkende deltagere, inden de er endeligt tilmeldt. Når man gør dette modtager deltagerne en bekræftelse på at deres tilmelding er endelig.

Der arbejdes også med begrebet ”tillægsspørgsmål” til en give aktivitetstilmelding, via disse ekstra spørgsmål, kan deltagerne spørges til om de er vegetar mv., og eller om du vil købe en T-shirt, køre med arrangeret bus osv. Før eller efter en aktivitet er afholdt, kan man automatisk generere fakturaer, der udsendes via faktura-modulet til deltagerne.

Faktura

Dette modul står for at udsende alle de fakturaer Nemoa automatisk genererer rundt om i systemet, såsom medlemsskabsfakturaer(abonnementer) og aktivitetsfakturaer. Endvidere kan man let oprette manuelle fakturaer fra modulet til en kontakt.

En faktura kan udsendes via mail, brev og EAN (når det er registeret på kontakten). Når modtageren modtager fakturaren, vil der være en række forskellige betalingsmuligheder, som kan opsættes nærmere, men FI-betaling, div. Onlinekortbetaling og bankoverførsel vil være tilgængelige. Vi arbejder hen imod en løsning hvor der centralt indgås aftaler med kortudbydere, som regionale og lokale niveauer kan benytte sig af. Herefter opsætter vi i Nemoa interne afregningsprocedurer inden for forbundet.

Fakturamodulet bruges også som debitormodul og holder styr på ubetalte fakturaer. Modulet giver let mulighed for at importere betalingsdata fra bank til udligning af faktura og kan efterfølgende eksportere data. Det vil sige at når faktura er blevet betalt, genereres en fil til import i økonomisystemet hvorefter der kan bogføres uden ekstra tastearbejde.

Fakturaens betalingsstatus og tidspunkt er dermed også det der bruges til at udregne medlemskab på baggrund af.

Politik

På baggrund af aktiviteter, f.eks. en generalforsamling, storemøde mv., kan dette modul håndtere, at folk opstiller til poster. Herefter sendes der en sms og mail med bekræftelse på opstilling. Endvidere kan modulet lave stemme-, delegeretkort. Ud over opstillinger håndterer dette system også forslag til vedtægtsændringer, udtalelser mv., så de let kan printes og uddeles i løbet af et møde.

Løsning af lands- og afdelingsbrugen

Nemoa kan bruges af større organisationer eller organisationer, der har flere afdelinger. Så hver afdeling har mulighed for egne data, der er fuld synkroniseret med landsorganisationen. På denne måde har den lokale formand/ bestyrelse fuldt udbytte af alle systemets muligheder (dette kan dog også begrænses). Nemoa giver mulighed for bl.a. altid at have en ”up to date” lokale medlemslister. Alle brugere/medlemmer er altid i landsorganisationens udgave af Nemoa, så der derved altid har det samlede overblik over alle medlemmer på landsplan. Derved kan landsorganisationen også bruge alle de mange funktioner i Nemoa på alle medlemmer.