banner

PRISER PÅ NEMOA

NEMOA GODT IGANG

Prisen er inkluderet 10 bruger til systemet og gælder hele Nemoa-systemet og alle dets moduler.

Pris fra: 2.500 kr. pr/måned.


NEMOA DIN PRIS

Denne pris er til dig som ikke nødvendigvis er interesseret i hele systemet og alle dets funktioner, men kun vil benytte få Nemoas moduler. Vi vil med glæde skræddersy systemet specielt til dig – og matche med en fornuftig pris.

Pris: Ring og få et bud.


Hvad er Nemoa?

Nemoa er et let og funktionelt administrationssystem, udviklet til at servicere foreninger og organisationer i alle størrelser på en fælles onlineplatform. Nemoa som administrativt værktøj, har til formål at forenkle de opgaver og processer som vagetages af frivillige, såvel som ansatte i den pågældende organisation. Systemet er udviklet med et særligt fokus på IT-understøtning af en organisations eller virksomheds samlede systemer. Nemoa tilbyder en let integration af andre platforme, programmer og systemer som f.eks. direkte via API, CSV eller script der varetager kommunikationen med andre systemer såsom CMS-systemer og økonomiprogrammer som C5. Nemoa er udviklet i gængs og bredt anvendt programmeringssprog, herunder større open source platforme, Der er altså ikke tale om et niche open source program som ingen kan forstå.


Hvad kan NEMOA?

Hvad består systemet af?

Systemet består af en række moduler, der på den ene side benytter hinandens informationer, men på den anden side er udviklet som selvstående moduler og er dermed ikke dybt integreret i hinanden. Fordelen ved dette er at forskellige brugere kan have forskellig adgang til modulerne. I nedenstående præsenterer vi kort de enkelte moduler i systemet.

 • Kontakter Open or Close
  Politik

  Det mest grundlæggende modul i hele systemet er ”Kontakter”. ”Kontakter” bruges til at håndtere alle former for kontakter en forening har. Dette værende personer, samhandelspartnere, foreninger, virksomheder mv. Når en kontakt er oprettet kan man via vores ”tag-system” let vælge hvilken form for kontakt det er. Er det en forening, en forælder, en virksomhed, en fond og har kontakten eventuelt relation til en anden kontakt? En kontakt består således af en række stamoplysninger, såsom navn, adresse, fødselsdato, køn og hvad der ellers måtte findes relevant at have som stamoplysninger.

  Det er muligt at lave et udvalg blandt alle de kontakter den enkelte bruger har adgang til. På baggrund af disse udvalg, kan man ved hjælp af systemet automatisk kontakte en eller flere kontakter pr. brev, mail, sms eller oprette en rundringning via denne modul (se mere under Rundringning). Endvidere kan systemet lave udtræk i CSV format så man let kan arbejde videre i andre systemer og programmer med oplysningerne.

 • Økonomi Open or Close
  Økonomi

  Økonomimodulet består af flere undermoduler, der samlet varetager en lang række administrative opgaver. Det skal her nævnes at Nemoa kan arbejde med kontering og eksport til flere regnskaber på en gang, hvilket kan være særligt relevant i forbindelse med projekter som eventuelt i organisationens hovedregnskab.

 • Faktura Open or Close
  Faktura

  Dette modul står for at udsende alle de fakturaer Nemoa automatisk genererer rundt om i systemet, såsom medlemsskabsfakturaer(abonnementer) og aktivitetsfakturaer. Endvidere kan man let oprette manuelle fakturaer fra modulet til en kontakt.

  En faktura kan udsendes via mail, brev og EAN (når det er registeret på kontakten). Når modtageren modtager fakturaren, vil der være en række forskellige betalingsmuligheder, som kan opsættes nærmere, men FI-betaling, div. Onlinekortbetaling og bankoverførsel vil være tilgængelige. Vi arbejder hen imod en løsning hvor der centralt indgås aftaler med kortudbydere, som regionale og lokale niveauer kan benytte sig af. Herefter opsætter vi i Nemoa interne afregningsprocedurer inden for forbundet.

  Fakturamodulet bruges også som debitormodul og holder styr på ubetalte fakturaer. Modulet giver let mulighed for at importere betalingsdata fra bank til udligning af faktura og kan efterfølgende eksportere data. Det vil sige at når faktura er blevet betalt, genereres en fil til import i økonomisystemet hvorefter der kan bogføres uden ekstra tastearbejde.

  Fakturaens betalingsstatus og tidspunkt er dermed også det der bruges til at udregne medlemskab på baggrund af.

 • Leverandørfaktura Open or Close
  Leverandørfaktura

  Dette modul gør det muligt for foreningen at modtage alle leverandørfakturaer elektronisk. Nemoa taler sammen med ”Nemhandel”. Når leverandøren fremsender fakturaer på denne måde konteres de modtagende fakturaer online i Nemoa. Herefter laves der en fil til bank og kassekladde i økonomisystemet. Endnu en gang konteres der direkte på baggrund af økonomisystemets kontoplan.

 • Refusioner Open or Close
  Refusioner

  I ”Refusioner” har brugerne mulighed for at refundere udgifter de har haft for foreningen. Dette både almindelige udgiftsbilag, men også kørselsrefusion. Brugerne konterer let deres udgifter jf. indlagt kontoplan, der matcher kontoplanen i regnskabet.

  Administrationen kan nu let lave kontrol og godkendelsesprocedure af indsendte refusioner. Når dette er sket, overføres postering direkte til bank, og der genereres en kassekladde i økonomisystemet til bogføring - endnu en gang uden ekstra tastearbejde. Administrationen kan afvise refusioner eller bede om ekstra kommentarer til enkelte linjer på en refusions-seddel. Endvidere definerer man sammen med revisor, om det ønskes at systemet automatisk, på baggrund af en logaritme skal udtrække nogle refusioner til at indsende bilag fysisk.

 • Medlemmer Open or Close
  Medlemmer

  Medlemsmodulet er lavet som et abonnementsmodul. Det betyder at man kan oprette ligeså mange forskellige abonnementer man har behov for på de forskellige niveauer i foreningen. Når man opretter et abonnement, så defineres pris, løbetid mv. Derved håndterer systemet automatisk, når et medlemskab eksempelvis skal fornyes. Derved kan modulet også bruges til at håndtere andet end medlemsskaber, f.eks. abonnementer på blade, aviser mv.

  Via modulet vælger man den kontakt man gerne vil ”pålægge” et abonnement(medlemskab) og herefter oprettes der automatisk opkrævning via fakturamodulet. Det betyder, at alle de funktioner fakturamodulet under økonomi tilbyder, også er tilgængelige for medlemsopkrævninger.

 • Aktiviteter Open or Close
  Aktiviteter

  Aktivitetsmodulet dækker over det man vil kalde events, kurser, møder, ture mv. Vi har lavet et modul der har en lang række funktioner og som kan bruges til at håndtere disse, som vi samlet kalder for aktiviteter.

  I modulet opretter man aktiviteter, angiver informationer såsom periode for afholdelse, placering, pris, samt hvorvidt det skal fremgå på hjemmeside mm. Når aktiviteten er oprettet er det muligt at tilmelde folk i Nemoa og det er samtidigt også muligt for folk at tilmelde sig via hjemmesiden. Når folk tilmeldes modtager de automatisk en sms eller mail om deres tilmelding afhængigt af den opsætning man har lavet på aktiviteten. Endvidere kan man vælge at skulle godkende deltagere, inden de er endeligt tilmeldt. Når man gør dette modtager deltagerne en bekræftelse på at deres tilmelding er endelig.

  Der arbejdes også med begrebet ”tillægsspørgsmål” til en give aktivitetstilmelding, via disse ekstra spørgsmål, kan deltagerne spørges til om de er vegetar mv., og eller om du vil købe en T-shirt, køre med arrangeret bus osv. Før eller efter en aktivitet er afholdt, kan man automatisk generere fakturaer, der udsendes via faktura-modulet til deltagerne.

 • Rundringning Open or Close
  Rundringning

  Dette modul bruges på baggrund af givende udvalg fra kontakter og aktiviteter, når man f.eks. skal lave opfølgning på grupper, medlemmer, hverve til aktiviteter, ringe rundt til deltagere mv. Nemoa holder let styr på om der er opnået kontakt, hvorvidt der skal ringes tilbage, sendes brev, indmeldes el. lign. Endvidere kan man skrive notater på samtaler som andre kan se, hvis de senere skal følge op på kontakten.

 • Kommunikation Open or Close
  Kommunikation

  Som det kort er beskrevet under nogle af de tidligere moduler så kan man via systemet kommunikere med enkelte kontakter, eller et udvalg af kontakter. Der kan kommunikeres via brev der laves som pdf og printes ud, og det kan laves med adresseoplysninger i dokumentet så brevet kan puttes direkte i en kuvert.

  Endvidere kan systemet udsende mails og sms’er til kontakterne. Slutteligt har man også mulighed for at lave sms-lister, så personer uden for systemet, for eksempel kan skrive sig på en sms-liste ved at sende en sms.

  Al udsending sker på baggrund af ”Dokumenter”, som man laver i dette modul. Dokumenterne bruges så både til brev, mail og sms, hvorved man kun skal oprette ét dokument, som derefter kan bruges til det hele. Det er endvidere muligt at vedhæfte filer til et dokument.

 • Politik Open or Close
  Politik

  På baggrund af aktiviteter, f.eks. en generalforsamling, storemøde mv., kan dette modul håndtere, at folk opstiller til poster. Herefter sendes der en sms og mail med bekræftelse på opstilling. Endvidere kan modulet lave stemme-, delegeretkort. Ud over opstillinger håndterer dette system også forslag til vedtægtsændringer, udtalelser mv., så de let kan printes og uddeles i løbet af et møde.

 • Øvrig integration Open or Close
  Øvrig integration

  Nemoa kan også leveres med CMS system, der bygger på joolma og herunder fuldt integreret webshop, der bygger videre på de produkter man har i Nemoa. Så det undgås at man skal oprettet produkter mv., flere steder. Herunder kan Nemoa lave integration med Post Danmark pakkeløsning, så man let kan afsende og lave label til pakker, uden ekstra tastearbejde.

  Benytter man DSB WorkPlus, så kan faktura modtaget på EAN nr. fra DSB, konteres helt ned på den enkelte rejse, dette sker ved at udnytte bemærkningsfeltet ved bestilling af biletter i WorkPlus.